Generacja Igreków – co to oznacza?

Dużo ostatnio się słyszy o panowaniu przedstawicieli pokolenia Y. Co wyróżnia przedstawicieli tej grupy?

Nazwa ta obejmuje generację urodzonych na początku lat dziewięćdziesiątych. Przedstawiciele generacji Y, nie zaznali trudu życia w PRL. Dzięki temu, nie są oni skażeni lękiem i ograniczeniami. Dorastający ludzie z pokolenia Y są więc pełni odwagi o wiary we własne siły. Przeważnie, znają są oni doskonale wyedukowani i znają wszelkie nowinki. Dzieje się tak dlatego, że nie znają oni świata, bez internetu i nowych technologii. Wiedzą oni, że rzeczywistość jest dla nich polem do samorealizacji. Dlatego też, wielokrotnie bierze się ich za bardzo pewnych siebie. Głównie zwraca się na to uwagę na rynku prawy. Ludzie z pokolenia Y zazwyczaj są świetnie przygotowani i wiedzą, że doskonale poruszają się we współczesnym świecie. Ich zdaniem zarabianie to tylko część egzystencji – a najważniejsze jest spełnianie swoich pasji i życie pełną piersią.

Generacja Y pojmuje życie, inaczej niż ich rodzice. Stąd też, jest widoczny pewien rozłam między igrekami, a ich starszymi kolegami, zwanymi pokoleniem X. Różne traktowanie życia można zauważyć przede wszystkim w sferze zawodowej. Przedstawiciele pokolenia X zazwyczaj są bardzo wiernymi i solidnymi pracownikami. Igreki to ludzie wolni, którzy nie dadzą się zniewolić żadnemu pracodawcy. Dzięki igrekom nasz świat może ulec przewartościowaniu. Nowe, pełne pasji spojrzenie, może być doskonałą motywacją do tego, aby żyć pełnią życia i nie oddawać się wyłącznie pracy.